Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!Współzałożycielka SiDLY Kobietą Przedsiębiorczą 2013

W piątek 11 kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Kobieta Przedsiębiorcza 2013 r., przyznawanych przez Echo Dnia ziemi radomskiej.

Jedną z uhonorowanych osób została Edyta Kocyk – Prezes Zarządu SiDLY spółka z o.o. Kapituła wyróżniła osiągnięcia p. Edyty Kocyk nie tylko na szczeblu zawodowym, ale również naukowym i społecznym.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”