Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!SiDLY zwycięzcą konkursu „Biznes w Niemczech”

Jak się okazuje rozwiązania telemedyczne, oferowane przez SiDLY są idealnym rozwiązaniem zarówno na rynku polskim, jak i europejskim.                                          

SiDLY zostało laureatem konkursu Biznes w Niemczech, gdzie szczególną uwagę zwrócono na szerokie zastosowanie rozwiązań telemedycznych w geriatrii. Kraje wysokorozwinięte, w tym Niemcy, posiadają wysoki odsetek osób starszych. Seniorzy chcą pozostać w swoim środowisku i czuć się bezpiecznie mimo często występujących chorób z układem krążenia, a produkty SiDLY im to umożliwiają!

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”