Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!Fundusz Black Swan inwestuje w rozwój SiDLY!

Spółka SiDLY pozyskała nowego inwestora – jest nim Fundusz Black Swan. Wartość wejścia kapitałowego opiewa na kwotę 1 250 000 zł. Pozyskane środki pozwolą na poszerzenie skali działań sprzedażowych Spółki.

Fundusz Black Swan aktywnie wspiera ideę promowania przedsiębiorczości wśród kobiet, współpracując m.in. z Aniołami Biznesu i Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet.

– „Cieszymy się z inwestycji w spółkę SiDLY!” – mówi Joanna Zielińska, CEO Black Swan. „To nie tylko bezprecedensowy przykład kobiecego business investingu, w którym zarówno pomysłodawczyni, jak i inwestorki, są kobietami, ale także inwestycja impaktowa, bo spółka SiDLY przyczynia się do poprawy jakości i bezpieczeństwa życia seniorów.”

Spółka z determinacją i sukcesem realizuje przedłożone inwestorom plany. W 100% angażuje się w realizację projektów teleopieki. Pozyskany kapitał konwertuje w nowych algorytmach, skomercjalizowanych pracach R+D, zwiększonej skali sprzedaży. Z kwartału na kwartał można zaobserwować wyraźny wzrost przychodów. Realizowane sukcesywnie inwestycje stały się motorem do poszerzenia zespołu SiDLY, a tym samym do zwiększenia zdolności produkcyjnych. Spółka wygenerowała 4 700 000 zł przychodu. Kluczem do spełnienia celów inwestycyjnych w 2020 roku jest silny i zaangażowany zespół, ukierunkowany na realizację wyznaczonych przychodów na szybko rosnącym rynku teleopieki. Działalność sprzedażowa, prowadzona przez ekspertów z obszaru teleopieki, obejmowała będzie nie tylko całą Polskę ale również wybrane kraje Europy.

Należy podkreślić, że Spółka SiDLY pozyskała nowych zaangażowanych udziałowców z doświadczeniem w obszarze m.in. sprzedaży i marketingu, co będzie miało realne przełożenie na wzmocnienie działań Spółki.

black swan sidly

Fundusz Black Swan

Jak podkreśla Edyta Kocyk – CEO SiDLY: „Rynek telemedyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów. Nasza dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości prowadzonych usług spowodowała, iż tylko w drugiej połowie 2019 roku 63 razy wysłaliśmy Zespół Ratownictwa Medycznego do osób potrzebujących pomocy, które dzięki opasce telemedycznej połączyły się natychmiastowo z centrum teleopieki. W 2019 roku objęliśmy ponad 4 tysiące osób systemem teleopieki, zrealizowaliśmy wiele wdrożeń w obszarze biznesowym. Jest to dopiero początek impetu jakiego nabiera Spółka. Cieszę się, że jest to zauważane wśród inwestorów, dzięki którym Spółka może poszerzyć zespół i przyspieszyć tempo rozwoju.”

Spółka SiDLY od 5 lat wdraża system teleopieki m.in. w samorządach i jednostkach biznesowych. W ramach jednego z największych projektów teleopieki obejmuje zdalną opieką aż 400 seniorów. Miesięcznie wykonywanych jest ponad 250 000 badań. Spółka jest jedynym w Polsce producentem systemu telemedycznego opartego o opaskę telemedyczną z certyfikatem medycznym, który dedykowany jest m.in. do monitorowania parametrów życiowych osób objętych usługą teleopieki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”