Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!Klaster Innowacyjna Medycyna

SiDLY oficjalnie stało się członkiem Klastra Innowacyjna Medycyna. Misją Klastra jest m.in. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

Klaster aktywizuje i inicjuje współpracę organizacji działających w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych. Uczestnictwo w Klastrze Innowacyjna Medycyna umożliwi SiDLY nie tylko wymianę poglądów, ale również czerpanie z doświadczeń organizacji działających w służbie zdrowia oraz telemedycynie od dłuższego okresu. SiDLY sp. z o.o. jest otwarta na współpracę z członkami Klastra dla rozwoju Klastra oraz spółki. Jednym ze wspólnych celów są badania i rozwój nauki oraz praca na rzecz rozwoju innowacji w branży medycznej.

Członkostwo SiDLY w Klastrze Innowacyjna Medycyna zostało uroczyście inaugurowane 14 sierpnia br. we Wrocławiu.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”