Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!Inauguration of HealthTech program with SiDLY

On 19 April in The Heart of Warsaw was a conference inaugurating the project HelthTech. The Heart Warsaw together with AbbVie, an international pharmaceutical corporation, launch a program to link medical startup projects with the largest medical companies.

The program is divided into three most prospective development areas: telemedicine, medical data management and internet medical stuff. Edyta Kocyk, CEO of SiDLY, was invited to the inaugural panel as a successful startup in the telemedicine field. The exchange of opinions and experience between Ernst & Young, Abbvie and the startups: SiDLY and Braster brought interesting proposals about develop startup partnerships with corporations – not only in investment, but also in distribution, marketing and sales areas. Projects such as SiDLY Care may use not only among individual consumers, but also increase safety and minimize risk in manufacturing companies among workers performing high-risk profession, pharmaceutical companies diversify the offer and allow the corporation to enter the growing market intensively the senior telecare.

More details about project: http://www.theheart.tech/scaleups/#healthtech-program-telemedici-450.

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”