Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!Product

Siła teleopieki

Opaski telemagnetyczne SiDLY

Never nie planowałam, że w przyszłości będę kreować rynek teleopieki. Doświadczenie życiowe, z jakim musiałam zetknąć się kilka lat temu sprawiło, że znalazłam w sobie siłę do tego, by stworzyć jeden z najbardziej innowacyjnych produktów teleopieki w Polsce, który pomoże nie tylko mojej schorowanej babci ale i innym osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi. To właśnie dla Was realizujemy projekty, które zapewnią Wam spokojne i samodzielne życie.

Edyta Kocyk, Założycielka i Prezes Zarządu

SiDLY, jako pierwsze w Polsce stworzyła opaskę medyczną, przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia Użytkownika urządzenia i zyskała tytuł Najbardziej Innowacyjnego Produktu Telemedycznego.

Usługa świadczona przez ratowników

Polska myśl techniczna

Produkty objęte certyfikatem medycznym

Innowacyjny system telemedyczny

Całodobowe centrum teleopieki SiDLY

Teleopieka jest formą zdalnej opieki świadczonej przez ratowników na odległość w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkownika opaski. Profesjonalne wsparcie w opiece nad bliskimi ma za zadanie pomóc im w codziennym funkcjonowaniu oraz monitorować ich stan zdrowia. Jest uzupełnieniem codziennej opieki, której opiekunowie z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić swoim najbliższym.

Funkcjonalność opasek telemedycznych SiDLY

Przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a

natychmiastowe powiadomienie
o zagrożeniu życia, zdrowia
i bezpieczeństwa.

Detektor upadku

automatyczna informacja o wykryciu upadku przesyłana do opiekuna / Ratownika.

Lokalizacja GPS i aGPS użytkownika

identyfikacja obszaru przebywania w momencie naciśnięcia przycisku SOS lub upadku.

Regularny pomiar tętna

informacja o przekroczeniu zadeklarowanych poziomów tętna przesyłana do opiekuna/ Ratownika.

Czujnik zdjęcia opaski

komunikat przesyłany do opiekuna / Ratownika w przypadku nie noszenia lub nieprawidłowego założenia opaski.

Dwustronna komunikacja głosowa

nawiązywanie połączeń głosowych z poziomu opaski z opiekunem / Ratownikiem oraz możliwość dzwonienia na opaskę.

Komunikaty głosowe

informowanie użytkownika o naciśnięciu przycisku SOS, wykryciu upadku, o konieczności zażycia leków oraz o uruchomieniu, naładowaniu i rozładowaniu opaski.

Przypomnienie o zażyciu leków

komunikat przypominający o konieczności zażycia leków.

Monitoring zużycia baterii

komunikat przypominający o konieczności naładowania opaski. Kontrolowanie aktualnego stanu baterii przez opiekuna lub Ratownika.

Całodobowe centrum teleopieki

  • całodobowe nadzorowanie, rejestrowanie i przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez Ratowników (naciśnięcie przycisku SOS, omdlenie, upadek) wysyłanych z opaski telemedycznej,
  • natychmiastowa reakcja Ratownika na występujące zgłoszenie zagrażające życiu bądź zdrowiu,
  • nawiązanie połączenia głosowego z Użytkownikiem opaski celem zweryfikowania stanu zdrowia,
  • wezwanie odpowiednich służb ratunkowych i powiadomienie opiekunów/najbliższych o zaistniałej sytuacji,
  • kontakt Ratownika z Użytkownikiem w przypadku wyjścia poza strefę bezpieczeństwa,
  • reakcja Ratownika na przekroczenie przez Użytkownika zadeklarowanych parametrów życiowych,
  • funkcja wirtualnego asystenta – dodatkowo przypominająca o naładowaniu opaski.

Dowiedz się, jak działa opaska telemedyczna SiDLY. Zadzwoń: +48 887 770 682

Logo Sidly

System telemedyczny

platforma teleopieki
+
aplikacja mobilna
+
opaski telemedyczne

Wdrażamy teleopiekę SiDLY do kolejnych samorządów!

Prowadzimy projekty zdalnej opieki senioralnej na terenie całej Polski
Obejmujemy zdalną opieką mieszkańców m.in. województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, 
pomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego.

Są to projekty o różnej skali zasięgu – monitorujemy zdrowie 40, a nawet 400 użytkowników w ramach jednego samorządu.

Teleopieka dla Seniorów na terenie miasta Radomia.

Projekt SOS dla Seniora w Lublinie.

Skuteczność działania systemu teleopieki SiDLY w praktyce

Projekt realizowany w woj. wielkopolskim

Skarżąca się na duszności i problemy 
z oddychaniem Seniorka nacisnęła przycisk SOS na opasce telemedycznej i wywołała sygnał alarmowy, który został zarejestrowany przez całodobowe centrum telemonitoringu.

Brak możliwości nabrania powietrza oraz ból przepony utrudniały prawidłowe oddychanie. Ratownik pilnie wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Projekt realizowany w woj. pomorskim

Uczestnik projektu, przebywając w łazience, upadł z wysokości 1,5m. Zdarzenie było tak niefortunne, że nastąpiło uderzenie klatką piersiową o wannę.

Detektor upadku, znajdujący się w opasce telemedycznej, wyzwolił funkcję lokalizacji, co pozwoliło na natychmiastowe ustalenie obszaru przebywania Seniora i szybkie wezwanie służb ratunkowych.

Projekt SOS dla Seniora realizowany w woj. lubelskim

Podopieczna projektu skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z zaśnięciem.

Opaska telemedyczna SiDLY dokonała pomiaru tętna, w efekcie czego Ratownik w telecentrum zarejestrował zbyt wysokie parametry funkcji życiowych u Seniorki i zgodnie z obowiązującymi procedurami powiadomił Zespół Ratownictwa Medycznego. Podopieczna została przewieziona do szpitala.

Europa Europa
Aktualności

Partners

Nagrody i wyróżnienia

Media about SiDLY

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”