Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!China International Medical Equipment Fair

SiDLY at CMEF 2019.

Dear Friends, Customers and Partners,

We are looking forward to meet you at #CMEF (May 14-17, 2019) in #Shanghai.

CMEF

The China International Medical Equipment Fair (CMEF) is one of the world’s leading global integrated service platforms in the value chain of medical devices, covering products and technology, training and networking. We’re happy to be a part of this event! Please visit us and learn more about our #telecare projects. #SiDLY booth is in Hall 5.1 booth number P45.

To arrange a meeting please contact Joanna Goliszewska our Global Business Development Director on + 48 887 772 033,

mail: joanna.goliszewska@sidly.org

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”